Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze waarbij men met behulp van homeopathische geneesmiddelen het zelfherstel van het lichaam stimuleert. Het is een milde, maar effectieve behandelmethode van allerlei ziekten en kwalen. Het streeft naar een evenwicht tussen lichaam en geest, en stelt dat evenwicht centraal. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan en ziekten. De grondregel van de homeopathie is dat ziekte door ‘het gelijksoortige’ genezen dient te worden: een stof die bij de gezonde mens ziekteverschijnselen opwekt kan de zieke mens met juist deze ziekteverschijnselen genezen. Dit wordt ook wel het gelijksoortigheidsbeginsel of similiaprincipe genoemd. (Similis betekent in het Latijn ‘gelijkend’).

Indicatiegebieden voor verwijzing
Homeopathie kan bij vrijwel alle ziekten worden toegepast en op elke leeftijd. Zij kan vele, maar niet alle aandoeningen genezen. Bij niet te genezen aandoeningen kan homeopathie wel verlichting brengen.

Diagnose
De homeopathische arts zal aan de hand van de symptomen en klachten van de patiënt op zoek gaan naar de oorzaken van de verstoring, waarbij het functioneren van de hele persoon, zowel lichamelijk als geestelijk, van belang is en niet alleen het deel waar de aandoening zich bevindt.

Wanneer duidelijk wordt wat er aan de hand is, stelt de homeopathisch arts een diagnose en kiest een homeopathisch middel, gebruik makend van het gelijksoortigheidsbeginsel. Eventueel wordt overlegd met de huisarts of de specialist.

Behandeling
Een homeopathisch geneesmiddel bestrijdt niet de symptomen van een ziekte. Door het geven van het passende geneesmiddel wordt het vermogen tot zelfherstel van het lichaam gestimuleerd. Op die manier wordt het lichaam geholpen het oorspronkelijk evenwicht te hervinden. Bij deskundig gebruik zijn de geneesmiddelen veilig en treden er vrijwel geen bijwerkingen op. Homeopathische geneesmiddelen kunnen van allerlei grondstoffen bereid worden, bijvoorbeeld planten, dieren, mineralen, metalen of ziekteproducten. De grondstoffen worden stapsgewijs verdund en intensief geschud (potentiëren).

Historie
De homeopathische methode is (her)ontdekt en ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann die zijn bevindingen publiceerde in ‘Organon der rationellen Heilkunde’ (1810). Als we verdere teruggrijpen in de tijd zien we dat Hippocrates in zijn boeken al de ‘similia-methode’ beschrijft als één van de manieren om ziekten te behandelen. Hij gebruikte hiervoor stoffen of methoden waarvan hij wist dat ze de klacht of het ziektebeeld juist konden opwekken. Ook Paracelsus, een Zwitserse arts die leefde aan het eind van de middeleeuwen, ontwikkelde geneesmiddelen volgens de similia-methode. Over zijn geneeswijze zei hij ‘similia similibus curentur’, wat betekent ‘het gelijke wordt genezen door het gelijkende’. Tot op de dag van vandaag worden deze gevleugelde woorden gebruikt als een kernachtige samenvatting van de homeopathie

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *