De AAG is een federatie van artsenverenigingen voor additieve/alternatieve geneeskunde. De deelverenigingen werken binnen de AAG aan een verdere kwaliteitsverbetering en een grotere bekendheid van de alternatieve geneeskunde. Activiteiten van de AAG zijn onder andere:

  • regelmatig overleg met overheidsinstellingen, verzekeraars en reguliere artsenorganisaties;
  • fungeren als een landelijk aanspreekpunt voor o.a. de overheid, patiënten/consumenten(organisaties) en ziektekostenverzekeraars;
  • het inventariseren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek bij de doelverenigingen;
  • het coördineren van gezamenlijke activiteiten van de doelverenigingen.

Doel van de federatie is het bevorderen van een doelmatige, doeltreffende en humane gezondheidszorg in het algemeen, en het coördineren van de belangenbehartiging van additief/alternatief werkende artsen in het bijzonder.

Onder de belangen behartiging wordt begrepen:

  1. het ten behoeve van de patiënt realiseren en handhaven van een zo groot mogelijke bereikbaarheid van deze richtingen van geneeskundige zorg
  2. het voor de additieve/alternatieve geneeskunde casa quo haar beoefenaren bereiken en behouden van een maatschappelijke positie en een juridische status die gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn ten opzichte van de overige richting (en) in de geneeskunde
  3. het waarborgen en beschermen van de eigen identiteit en medisch-therapeutische verantwoordelijkheid ten aanzien van beroeps- en wetenschapsbeoefening van elke medische richting die bij haar is aangesloten.
  4. de behartiging van overige belangen van de leden van de lidorganisaties, met name die op maatschappelijk gebied.

Inhoudelijk kenmerken de hier genoemde geneeswijzen zich erdoor dat de arts naast de strikt natuurwetenschappelijke benadering van de mens en diens ziekte (n) ook zal streven naar het, waar mogelijk en gewenst, aanwenden van natuurlijke middelen en methoden, dat wil zeggen: middelen die gericht zijn op herstel van evenwicht, met eerbiediging van het zelfhelende vermogen van de mens.