De acupunctuur als geneeskunde is reeds vele duizenden jaren oud en vindt haar oorsprong in de traditionele Chinese geneeskunde. In deze geneeskunde wordt ziekte gezien als een verstoring van energie-evenwicht in het lichaam.Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid levensenergie die via banen (meridianen) door het lichaam stroomt. Is het energetisch evenwicht verstoord of is de energiedoorstroming geblokkeerd, dan ontstaat ziekte.

Indicatiegebieden voor verwijzing

acute verkoudheden, bijholteontstekingen, bronchitis en astma bronchiale,
– kiespijn, ontstekingen van het tandvlees en tandbed,
– acute en chronische keelpijn,
– slokdarmkrampen, hik, verzakkingen van de maag, zuurbranden, te hoge zuurgraad van het maagsap, zweren aan de dunne darm, obstipatie, diarree, ontstekingen van de dikke darm en de maag,
– hoofdpijn, migraine, syndroom van Ménière,
– aangezichtspijn, lichte ‘verlammingen’ van het gezicht, verlamming na een beroerte,
– aandoeningen van het (niet-centrale) zenuwstelsel,
– bedplassen, blaasontsteking, vaak moeten plassen,
– schouderpijn, tenniselleboog, lage rugpijn, intercostale zenuwpijn,
– rheumatoïde arthritis.

Uit een veelvoud van toepassingsmogelijkheden heeft de World Health Organization (WHO) reeds in 1979 een lijst met aanbevolen indicaties voor acupunctuur gepubliceerd. Bij ziekten met mogelijkheid tot herstel kan acupunctuur tot genezing leiden. Bij onomkeerbare ziekteprocessen wordt acupunctuur toegepast ter verlichting van de klachten.

Diagnose en behandeling
De diagnose wordt gesteld met behulp van het ziekteverhaal en lichamelijk onderzoek. Lichaamshouding, kleur van de huid en van de tong en het voelen van de pols zijn hierbij van belang. Bij elektro-acupunctuur volgens Voll (EAV) worden alle meridianen via hand- en voetpunten doorgemeten. Ook worden kwik-overbelasting en belastende haarden in mond- en keelholte gemeten, zoals amalgaamvullingen. De westerse acupunctuur maakt vooral gebruik van relaties en interacties die verklaarbaar zijn vanuit de bouw van het zenuwstelsel. Een patiënt wordt behandeld door dunne naalden in acupunctuurpunten te prikken om zo de verstoring of blokkade op te heffen. In plaats van naalden kunnen ook moxa, laser of magneetpleisters gebruikt worden.