content top

Online casino’s: medische training voor de hersens of verslavingsgevaar?

Online casino’s: medische training voor de hersens of verslavingsgevaar?

Online casino’s en kaartspelen zijn een interessante medisch verschijnsel. Artsen zijn over dit onderwerp verdeeld. Aan de ene kant heeft gokken een aspect van verslaving. Het kan iemands leven geheel ruïneren en iemands gezondheid zeer kwaad doen. Aan de andere kant zijn bepaalde kaartspellen ook denksporten. Blackjack bijvoorbeeld vergt echt iemands geheugen om bepaalde patronen van getrokken kaarten te onthouden. In dit artikelen belichten we beide kanten

Kaartspellen als training van de hersenen

Kansberekeningen in Blackjack gaan op basis van odds en outs. Outs zijn simpelweg de kaarten die nog moeten komen die je hand verbeteren. Outs die eveneens de hand van je tegenstander verbeteren, zijn valse outs en moet je van je outs aftrekken. Later in het artikel wordt dit verduidelijkt bij een voorbeeld. Je odds zijn je kansen dat je hand wint. Deze kansen zijn met een drawing hand ten opzichte van een gemaakte hand meestal gemakkelijk te berekenen via het aantal outs dat je hebt. Ik zal om deze odds te berekenen van een paar standaard berekeningen gebruik maken die ik op voorhand even verklaar. Ik heb hiervoor deels gebruik gemaakt van de website van EuroCasino.

Je pot odds komt neer op het percentage van de pot dat je moet betalen om volgende kaarten te zien. het is dus eigenlijk het bedrag dat je moet callen over de pot. Je implied odds zijn zeer moeilijk exact te berekenen. Het gaat hierom hoe de hand zal evolueren. Gaan er spelers achter je folden of gaan ze juist raisen. En speelt dit dan in mijn voordeel of nadeel. Veranderen je outs niet met het aantal spelers of het aantal burn cards? Nee. Dit soort dingen hebben geen impact op je kansen omdat alle kaarten ongezien zijn. Als iemand echter twee kaarten gezien heeft en ermee gefold heeft, veranderen je kansen wel omdat het minder waarschijnlijk is dat hij foldde met waardevolle kaarten. Kortom, er gaan ingewikkelde berekeningen hierin om die veel vragen van de hersens van de spelers. Naarmate het spel vordert, moet men meer onthouden. Dit is een goede training van de hersenen op verschillende niveaus.

Kaartspellen als verslaving

Zijn kaartspellen zoals Blackjack in casino’s op het internet verslavend? Het spel wordt vaak gespeeld in online casinos zoals Top Eurocasino in Nederland. Het is dus altijd en overal beschikbaar en daardoor wordt het natuurlijk erg gemakkelijk om het altijd en overal te spelen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een gokverslaving. Vanuit medisch oogpunt is dat zeker niet aan te raden. Daarom zijn hier een aantal punten waar u op moet letten:

  1. U speelt voor uw plezier. Zodra u merkt dat het niet meer leuk is, maar dat het spelen een soort dwang wordt, houdt dan op met spelen. Ga iets anders doen als u merkt dat u door blijft spelen terwijl u bv. steeds maar blijft verliezen. Ga sporten, wandelen met de hond en kom afgekoeld en uitgerust weer terug op onze site. Blijf niet achter de computer als u helemaal op tilt slaat, dat is nl. dé manier om slechte gewoontes te ontwikkelen.
  2. Blijf binnen uw budget. Zet voor uzelf een budget en wat er ook gebeurt; ga hier nooit overheen. Het is erg verleidelijk te denken dat als u doorspeelt u het verloren geld wel weer terughaalt, maar dat gebeurt niet altijd en als u het geld nodig heeft en niet alleen voor het plezier speelt, kan dit gedrag funest zijn. Soms wint u, soms verliest u maar uw verlies mag nooit meer kosten dan u zich kunt veroorloven. Dan houdt online casino op leuk te zijn en loopt u gevaar gokverslaafde te worden.
  3. Zet een tijdlimiet om te spelen en houdt u eraan. Alleen maar spelen is niet goed voor u, ga dus regelmatig naar buiten en zorg dat u voldoende beweging krijgt. En hou uw rug recht tijdens het spelen. Zorg voor een goede zithouding.
  4. Stop met spelen en gokken als u merkt dat u verslaafd wordt. In Nederland zijn er tal van aanbieders van gratis gokkasten zoals bij online casino CityGuards. Bij hen kan je spelen zonder dat je je eigen geld verliest. Aan de ene kant is dit gunstig, aan de andere kant heb je dan de neiging te blijven gokken. Hou dit dan ook goed in de gaten.
  5. Meer informatie hierover is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Pathologisch_gokken

Houdt u zich aan bovenstaande regels, dan zijn kaart spellen in casino’s online prima geschikt als middel om uw hersenen te trainen op een leerzame manier. Blackjack kan het uiterste van uw hersenen vergen. Daarom zijn er ook tal van mensen bezig die nu proberen het spel ‘op te lossen’ met computers. Drijft u er echter te ver in door, neem dan bovenstaande regels in acht. Als u dat niet lukt, neem dan contact op met uw huisarts. Zij kunnen u verder helpen met een eventuele verslaving, in het bijzonder een gokverslaving.

Read More

Klachtencommissie AAG

Klachtencommissie AAG

Klachtencommissie AAG
Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector hebben de Artsenfederatie Additieve/Alternatieve Geneeskunde (AAG) en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie NPCF een klachtenregeling opgezet en een klachtencommissie gevormd. Deze Klachtencommissie AAG functioneert vanaf 1 januari 1999.

De voorzitter van de Klachtencommissie is een onafhankelijk jurist. Het Dagelijks Bestuur van de Klachtencommissie bestaat naast de voorzitter uit een secretaris (afgevaardigde van de AAG) en een plaatsvervangend secretaris (afgevaardigde van de NP/CF). Afhankelijk van het lidmaatschap van de aangeklaagde arts nemen er twee gekozen arts-leden van de betreffende beroepsvereniging deel aan de Klachtencommissie.

Bij de Klachtencommissie AAG kunt u terecht als u een klacht heeft over een geregistreerd lid van de VHAN, NVAMG, NVNR, NAAV of de ABNG. De NVAA heeft een eigen klachtencommissie. (voor meer informatie: secretariaat NVAA tel: 0343-533538)

Procedure
Indien u een klacht over uw arts heeft, verdient het de voorkeur dat u dit eerst met hem of haar tracht te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor bij uw arts vinden, dan kunt u uitsluitend schriftelijk een klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie AAG. Klachten die per e-mail worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Indien u informatie of advies nodig heeft bij het formuleren van de klacht, kunt u contact opnemen met het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) bij u in de buurt. Klik IKG hier voor de volledige adreslijst.

Waar mogelijk zal dan in eerste instantie een bemiddelingspoging worden gedaan. De klachtencommissie AAG zal daarvoor een bemiddelaar aanwijzen die zal trachten het probleem met u en uw arts op te lossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wanneer u geen bemiddeling wilt, dan zal de klacht in behandeling genomen worden. De Klachtencommissie AAG doet een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht. In haar Jaarverslag worden alle behandelde klachten kort weergegeven (geanonimiseerd) en worden aanbevelingen en conclusies geformuleerd. Het Jaarverslag is te bestellen voor € 5,50 bij het secretariaat van de AAG.

Aan de behandeling van de klacht zijn geen kosten verbonden. Alle door u zelf gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) zijn echter voor uw eigen rekening.

Read More

Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze waarbij men met behulp van homeopathische geneesmiddelen het zelfherstel van het lichaam stimuleert. Het is een milde, maar effectieve behandelmethode van allerlei ziekten en kwalen. Het streeft naar een evenwicht tussen lichaam en geest, en stelt dat evenwicht centraal. Als dit evenwicht verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan en ziekten. De grondregel van de homeopathie is dat ziekte door ‘het gelijksoortige’ genezen dient te worden: een stof die bij de gezonde mens ziekteverschijnselen opwekt kan de zieke mens met juist deze ziekteverschijnselen genezen. Dit wordt ook wel het gelijksoortigheidsbeginsel of similiaprincipe genoemd. (Similis betekent in het Latijn ‘gelijkend’).

Indicatiegebieden voor verwijzing
Homeopathie kan bij vrijwel alle ziekten worden toegepast en op elke leeftijd. Zij kan vele, maar niet alle aandoeningen genezen. Bij niet te genezen aandoeningen kan homeopathie wel verlichting brengen.

Diagnose
De homeopathische arts zal aan de hand van de symptomen en klachten van de patiënt op zoek gaan naar de oorzaken van de verstoring, waarbij het functioneren van de hele persoon, zowel lichamelijk als geestelijk, van belang is en niet alleen het deel waar de aandoening zich bevindt.

Wanneer duidelijk wordt wat er aan de hand is, stelt de homeopathisch arts een diagnose en kiest een homeopathisch middel, gebruik makend van het gelijksoortigheidsbeginsel. Eventueel wordt overlegd met de huisarts of de specialist.

Behandeling
Een homeopathisch geneesmiddel bestrijdt niet de symptomen van een ziekte. Door het geven van het passende geneesmiddel wordt het vermogen tot zelfherstel van het lichaam gestimuleerd. Op die manier wordt het lichaam geholpen het oorspronkelijk evenwicht te hervinden. Bij deskundig gebruik zijn de geneesmiddelen veilig en treden er vrijwel geen bijwerkingen op. Homeopathische geneesmiddelen kunnen van allerlei grondstoffen bereid worden, bijvoorbeeld planten, dieren, mineralen, metalen of ziekteproducten. De grondstoffen worden stapsgewijs verdund en intensief geschud (potentiëren).

Historie
De homeopathische methode is (her)ontdekt en ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann die zijn bevindingen publiceerde in ‘Organon der rationellen Heilkunde’ (1810). Als we verdere teruggrijpen in de tijd zien we dat Hippocrates in zijn boeken al de ‘similia-methode’ beschrijft als één van de manieren om ziekten te behandelen. Hij gebruikte hiervoor stoffen of methoden waarvan hij wist dat ze de klacht of het ziektebeeld juist konden opwekken. Ook Paracelsus, een Zwitserse arts die leefde aan het eind van de middeleeuwen, ontwikkelde geneesmiddelen volgens de similia-methode. Over zijn geneeswijze zei hij ‘similia similibus curentur’, wat betekent ‘het gelijke wordt genezen door het gelijkende’. Tot op de dag van vandaag worden deze gevleugelde woorden gebruikt als een kernachtige samenvatting van de homeopathie

Read More

Neuraal- en regulatie therapie

Neuraal- en regulatie therapie

De theoretische basis van de neuraal- en regulatie therapie is het basis bioregulatie systeem (BBRS). In dit BBRS systeem spelen de bindweefselcellen, het autonoom zenuwstelsel, het hormonaal- en het immuumsysteem, een belangrijke rol. Bij verstoring van het biologisch evenwicht (b.v. als gevolg van een ontsteking, een operatie o.i.d.) dan reageert dit BBRS systeem als eerste, ten gevolge waarvan een stoorveld ontstaat. Onder stoorvelden verstaan we een dusdanige verandering in het biologisch evenwicht van het autonoom zenuwstelsel, dat er een (pijn) klacht aldaar (maar ook elders in het lichaam) kan ontstaan (en blijven). Enkele voorbeelden van stoorvelden: Littekens, slecht helende wonden, gebitsproblemen etc.

Indicatiegebieden voor verwijzing
Alle acute – en chronische (pijn)klachten van zowel het bewegingsapparaat (arm, been, rug), interne organen (darmen, maag, hart longen etc.) als wel het zenuwstelstel, hormonaal systeem, circulatie, immuum-systeem, gebit etc. Met name díe (chronische) klachten die niet op een adequate (pijn)behandeling reageren, zijn vaak heel goed door deze therapie te behandelen.

Diagnose en therapie
De diagnose in de neuraal- en regulatie therapie is met name gebaseerd op de anamnese – dit om uit het verhaal van de patiënt de genoemde stoorvelden te kunnen detecteren. Verder speelt het lichamelijke onderzoek een belangrijke rol: b.v. het zien van de (operatie) littekens en ook het gebit (slechte elementen, ontstoken tandvlees) etc. Voor de problematiek in mond-/kaakgebied kunnen we ook gebruik maken van de hulp/diagnose van zogeheten biologische tandartsen, die stoorvelden op dit gebied kunnen vaststellen. Daarnaast kunnen we de “Huneke test” uitvoeren; dat wil zeggen een proef- injectie geven in een (mogelijk) stoorveld. De therapie zelf vindt plaats (door artsen) middels injecties met procaine 1 %. Deze injecties worden in de stoorveld (gebieden) gegeven; dit kan in/onder de huid, in spieren, gewrichten etc. De locaties van infiltreren van deze stoorvelden, kunnen locaal, segmentaal, op afstand én in litttekenweefsel zijn.

Read More
content top